İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz Belediyemiz bünyesindeki hizmetlerin yürütülmesi için istihdam edilecek personelin işe alınması, atanması, terfi etmesi, kadro, özlük, sicil ve kanunlarla düzenlenen sosyal haklardan yararlandırılması, işçi toplu – iş sözleşmesinin hak sahibi personellerimize uygulanması, ceza ve ödül işlemlerinin yürütülmesi, kurum içi görevlendirme, açıktan atama, nakil, geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, kıdem ve hizmet yıllarının tespiti, personelin ücretsiz izin, mazeret izni, memur kadro ve sicil defterlerine özlük hareketlerinin işlenmesi ve her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, emekli hizmet belgelerinin düzenlenmesi, sağlık yardımı talep ve taahhüt formlarının personellerden alınması ve aktivasyon işlemlerinin yapılması, memur adaylarının asalet tasdikleri, işçi ve memur disiplin soruşturmalarını yürütmek, işçi ve memur personelin dolu / boş kadrolarının güncellemek, ilgili kurumlara bilgi vermek, memur ve sözleşmeli personellerin mal bildirimlerini takip ve kontrolünü sağlamak gibi temel personel işlevlerini yerine getirmektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve işçi toplu iş sözleşmesi ile Belediye Başkanlığının belirlediği esaslar çerçevesinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışmalarını 1 Müdür, 1 Şef ve 3 Bilgisayar işletmeni Memur personel ile sürdürmektedir.
E-BelediyeKurumsal Mail Su Borcu ÖdemeKonaklama AlanlarıOrdu BB.Cittaslow PERŞEMBEKent Rehberiİstek ve ŞikayetHizmet RehberiPerşembe Sanal Tur