Tespit Komisyonu Ön İnceleme Genel Değerlendirme Sonuçları

Tespit Komisyonu Ön İnceleme Genel Değerlendirme Sonuçları

696 sayılı KHK'nın 127'inci maddesiyle 375 sayı KHK ye eklenen geçici 25 nci maddeye dayanılarak hazırlanan 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı KHK'nın Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" a ilişkin tebliğin 34 ncü (inceleme Kriterleri) maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında; idareye müracaat eden 44 (kırkdört) kişinin başvuru formunu ÖN İNCELEME de bulunmuş ve başvurulara ilişkin olarak ESAS İNCELEME yapılması/ yapılmaması yönünde Belediye Yardımcısı Halil ERGİN'in başkanlığında toplandı.
Aşağıdaki tabloda yer alan ilgililerin ad-soyad hanesi karşısında belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesine ve yine yukarıda belirtilen usul ve esaslar tebliğinin 35 inci maddesine istinaden oy çokluğu / oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Mail Su Borcu ÖdemeKonaklama AlanlarıOrdu BB.Cittaslow PERŞEMBEKent Rehberiİstek ve ŞikayetHizmet RehberiPerşembe Sanal Tur