Belediyemizde Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Süreç Takvimi

Belediyemizde Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Süreç Takvimi

Belediyemizde "Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Süreç Takvimi" aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kurumsal Mail Su Borcu ÖdemeKonaklama AlanlarıOrdu BB.Cittaslow PERŞEMBEKent Rehberiİstek ve ŞikayetHizmet RehberiPerşembe Sanal Tur